Najnowsze wpisy


Przyjęcie zużytych materiałów eksploatacyjnych...
23 października 2015, 11:57

Karta Przekazania Odpadu – to dokument, który potwierdza, że firma w sposób odpowiedni i właściwy z prawem, oddała odpad, przekazując go odpowiedniemu organowi. Odpadem nazywamy substancje i obiekty, których właściciel zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują odpowiednie formy prawne, które wskazują organowi wytwarzającemu odpad, do określonego działania. Wszelka firma, która wytwarza odpad zobligowana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie oddania go do kolejnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne wytyczne znajdują się w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wypisując Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w którym transportowane będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich materiałów jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zapoznać się ze specyfikacją odpadów, gdyż w większości wypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, środkami chemicznymi itp. Jednakże materiałem niebezpiecznym, może być na przykład zużyty toner z drukarki. www.puste.info

keniud7

Tagi: skup tuszy, skup tonerów, karta przekazania odpadu, zużyte tonery, utylizacja tonerów, zużyte tusze